STRATEGISK FUNDRAISING  & CSR

Engang kom nullermænd og kunder af sig selv.

Engang kunne man bare ringe til dén i sit netværk, som sad i en fondsbestyrelse.


Verden er forandret. Det kræver professionel tilgang, tid, kvalitetssikring og evner til at læse en fundats, dialoger med fondene - og oftest en lokal forankring for at opnå det ønskede resultat. På et indledende møde vil vi tale om jeres projekt, lave en kort handlings- og tidsplan og drøfte potentialle samarbejdspartnere og fonde.


I stigende grad er bæredygtighed, verdensmål og CSR, Corporate Social Responsibility, discipliner, som både dine medarbejdere, dine kunder og ikke mindst fonde har stærkt fokus på.


OM CENSE

CeNSe blev grundlagt i 2019 af Charlotte Schwartzlose, på baggrund af en henvendelse fra et par af Danmarks mest ikoniske virksomheder. De havde brug for hjælp til systematisering og opdatering af deres view på fundraising.

Sidste år, 2021, skabte CeNSe fondsmidler for knapt 20 mio. 


CeNSe TILBYDER:

Hele fundrasing-strategien: Process, årshjul, historik, fondsmatch samt udarbejdelse af projektbeskrivelse, kvalitetssikring og opfølgning overfor fondene - jeg sørger for, I kommer godt videre med jeres drømmeprojekt.

CeNSe kan understøtte jeres projekt indenfor turismeudvikling, almennyttige formål, sårbare grupper i samfundet, forskning, bæredygtighed, biodiversitet eller byggeri. 


Jeg kan vise dig, hvordan du via CSR og verdensmål lancerer en ny virksomhedsprofil, som vil øge din attraktionskraft overfor både medarbejdere og kunder.

Jeres fundament for økonomiske fundraising står stærkere med en involverende CSR strategi. 


MIN BAGGRUND:

  • MBA fra Syddank Universitet med fokus på Strategisk Kommunikation
  • 16 år som direktør i detailhandlen
  • 10 år i ledende stillingerindenfor turisme i Danmark og England
  • Bestyrelsesposter indenfor dansk turisme og erhvervsudvikling
  • 6 år i udlandet

FORRETNINGSOMRÅDER

FUNDRAISING

Fundraising til et enkelt projekt, eller som del af dit forretningsgrundlag?


CeNSe tager udgangspunkt i din virksomheds grund-DNA, og finder det rette match blandt de største danske fonde.

- Udarbejdelse af projektmaterialer

- Sparring omkring budget for projektet 

- Kvalitative dialog i din virksomhed

- Skabe og vedligeholde dialog og

  opfølgning hos fonde

- Støtte ift. implementering af fondsmidler

- Sikre relevant feedback med milepæle og afrapporting til fonde


Brancher:

* Turisme- og serviceindustrien

* Socialøkonomiske virksomheder med særlig

  fokus på sårbare unge


Jeg fundraiser til bl.a. byggeri, til  formidling, forskning og dyrevelfærd både i Danmark og udlandet.


Jeg er netværker, og åbner nye døre for din virksomhed - relationer der kan hjælpe med at realisere dit projekt.

CSR og Fundraising kan nemt vise sig at være 2 sider af samme mønt.


At have fokus på FNs Verdensmål, og indadtil sikre stærke CSR-værdier kan forandre din virksomhed, I en verden, hvor bæredygtighed, samfundssind og helheder er bærende værdier, kan du fremtidssikre din virksomhed med nogle enkle greb.


CeNSe giver input og sparring, og kan også både udarbejde, beskrive og skabe projekter, der sikrer CSR-succesen i sam-arbejde med jer.


Dette strategiske arbejde har givet næring og retning for en dansk attraktion, der med CSR i hånden, har resulteret i nye, langsigtede samarbejder, og øget tilgåede fondsmidler på den gode side af 1 mio. kr.

CSR

KUNDER & REFERENCER

Nye kunder er på vej

PRISER


Prisen for hjælp til fundraising aftales individuelt.


For større opgaver, starter det faste honorar ved 14.000 kr. ekskl. moms, og succesfee ligger på mellem 2-8% alt efter projektets størrelse.


Hvert år tager CeNSe 2 opgaver ind på ren no-cure-no-pay basis. Disse opgaver skal være geografisk beliggende på Sydsjælland eller Lolland-Falster, og hertil er det faste succesfee være på 8% af den sum, som der opnås i fondstøtte.