STRATEGISK FUNDRAISING  & CSR

Engang kom nullermænd og kunder af sig selv.

Engang kunne man bare ringe til dén i sit netværk, som sad i en fondsbestyrelse.

I dag skal der mere professionelle værktøjer til.


Fondsansøgning kræver en dedikeret tilgang, tid, kvalitetssikring og evner til at læse en fundats, dialoger med fondene - og oftest en lokal forankring for at opnå det ønskede resultat.


På et indledende møde vil vi tale om jeres projekt, lave en kort handlings- og tidsplan og drøfte potentialle samarbejdspartnere og fonde.


I stigende grad er bæredygtighed, verdensmål og CSR,discipliner, som både medarbejdere, kunder og ikke mindst fonde har stærkt fokus på.


OM CENSE

CeNSe blev grundlagt i 2019 af Charlotte Schwartzlose, på baggrund af henvendelser fra et par af Danmarks mest ikoniske virksomheder. De havde brug for hjælp til systematisering og opdatering af deres view på fundraising. Siden starten af 2021 har CeNSe været involveret i fundraiset 80+ mio.kr.

 

CeNSe er den personlige og komplette fundraising-pakke:

Fra process til årshjul, historik, fondsmatch samt udarbejdelse af projektbeskrivelse, kvalitetssikring og opfølgning overfor fondene - jeg sørger for, I kommer godt videre med jeres drømmeprojekt.

CeNSe hjælper med at tilvejebringe midler indenfor turismeudvikling, almennyttige formål, sårbare grupper i samfundet, formidlingsaktiviteter, bæredygtighed, biodiversitet, kunst og kultur. 


Dit fundament for økonomiske fundraising står stærkere med en involverende CSR strategi:

Måske skal vi også se på CSR og verdensmål ifm. fundraising. En opdateret virksomhedsprofil vil øge attraktionskraften overfor både medarbejdere, kunder og fonde.


Hvem er jeg - min baggrund:

  • Selvstændig fundraiser og forretningsudvikler siden 2019 
  • MBA fra Syddank Universitet med fokus på Strategisk Kommunikation & Business Performance
  • 16 år som direktør i detailhandlen
  • 14 år i ledende stillinger indenfor turisme i Danmark og England
  • Bestyrelsesposter indenfor dansk turisme og erhvervsudvikling
  • 6 år i udlandet

FORRETNINGSOMRÅDER

FUNDRAISING & forretningsudvikling

Fundraising til et enkelt projekt, eller som del af dit forretningsgrundlag?

CeNSe tager udgangspunkt i din virksomheds grund-DNA, og finder det rette match blandt de største danske fonde.

- Udarbejdelse af projektmaterialer

- Sparring omkring budget for projektet 

- Kvalitative dialog internt i din virksomhed

- Fondsdialog (projektets levedygtighed, partnerskaber, evalueringer mv)  

- Støtte ift. implementering af fondsmidler

- Sikre relevant feedback med milepæle og afrapporting til fonde

Fokusområder: Turisme- og oplevelsesøkonomi samt kunst- og kulturinstitutioner


Forretningsplan

Med min MBA og erhvervserfaring i baghånden kan jeg hjælpe med at lave en helstøbt forretningsplan, mål visioner, strategi, taktiske indsatsområder, økonomi etc - alt sammen det, som danner baggrund for en fondsansøgning.Jeg er netværker, og åbner nye døre for din virksomhed. Relationer kan hjælpe med at realisere dit projekt.

CSR og Fundraising kan nemt vise sig at være 2 sider af samme mønt.


Din virksomheds fokus på bæredygtighed - både den sociale, den økonomiske og den miljømæssige - herunder også

FNs Verdensmål, vil styrke din fundraising.


Samtidig vil det øge din virksomheds attraktionskraft, både overfor medarbejdere og kunder.


CeNSe giver input og sparring, og kan udarbejde, beskrive og skabe projekter, der sikrer CSR-succesen i samarbejde med dig.

CSR

RELEVANTE KUNDER & REFERENCER


FORRETNINGSMODEL OG PRISER

Prisen for hjælp til fundraising aftales individuelt.


Har din virksomhed brug for løbende sparring og fonds-søgning, vil en årsaftale med et månedligt aftalt timetal være en god løsning.

 

Har du brug for ekspertice til et enkelt projekt, aftales et proceshonorar, som er bundet til opgaven i en periode på f.eks. 3 måneder.


Honorar er en sammensætning af en timerpris samt et succes-fee, og hele afhænger af projektets samlede budget. Lad os drøfte dette.