STRATEGISK FUNDRAISING  & CSR

Engang kom nullermænd og kunder af sig selv.

Engang kunne man bare ringe til dén i sit netværk, som sad i en fondsbestyrelse.


Verden er forandret. Det kræver professionel tilgang, tid, kvalitetssikring og evner til at læse en fundats, dialoger med fondene - og oftest en lokal forankring for at opnå det ønskede resultat. På et indledende møde vil vi tale om jeres projekt, lave en kort handlings- og tidsplan og drøfte potentialle samarbejdspartnere og fonde.


I stigende grad er bæredygtighed, verdensmål og CSR, Corporate Social Responsibility, discipliner, som både dine medarbejdere, dine kunder og ikke mindst fonde har stærkt fokus på.


OM CENSE

CeNSe blev grundlagt i 2019 af Charlotte Schwartzlose, på baggrund af henvendelser fra et par af Danmarks mest ikoniske virksomheder. De havde brug for hjælp til systematisering og opdatering af deres view på fundraising. Siden starten af 2021 har CeNSe været involveret i fundraising af knapt 30 mio.kr. til de 5 faste virksomheds-kunder, som jeg arbejder for.

 

CeNSe er den personlinge og komplette fundraising-pakke:

Fra process til årshjul, historik, fondsmatch samt udarbejdelse af projektbeskrivelse, kvalitetssikring og opfølgning overfor fondene - jeg sørger for, I kommer godt videre med jeres drømmeprojekt.

CeNSe hjælper med at tilvejebringe midler indenfor turismeudvikling, almennyttige formål, sårbare grupper i samfundet, formidlingsaktiviteter, bæredygtighed, biodiversitet, kunst og kultur. 


Dit fundament for økonomiske fundraising står stærkere med en involverende CSR strategi: Måske skal vi også se på CSR og verdensmål ifm. fundraising. En opdateret virksomhedsprofil vil øge attraktionskraften overfor både medarbejdere og kunder.


Hvem er jeg - min baggrund:

  • Selvstændig fundraiser siden 2019
  • MBA fra Syddank Universitet med fokus på Strategisk Kommunikation
  • 16 år som direktør i detailhandlen
  • 10 år i ledende stillingerindenfor turisme i Danmark og England
  • Bestyrelsesposter indenfor dansk turisme og erhvervsudvikling
  • 6 år i udlandet

FORRETNINGSOMRÅDER

FUNDRAISING

Fundraising til et enkelt projekt, eller som del af dit forretningsgrundlag?


CeNSe tager udgangspunkt i din virksomheds grund-DNA, og finder det rette match blandt de største danske fonde.

- Udarbejdelse af projektmaterialer

- Sparring omkring budget for projektet 

- Kvalitative dialog internt i din virksomhed

- Fondsdialog, der understøtter projektets

  levedygtighed, herunder inddragelse af     

  partnerskaber, eksterne evalueringer og

  øvrig projektforbedring 

- Støtte ift. implementering af fondsmidler

- Sikre relevant feedback med milepæle og

  afrapporting til fonde


Brancher:

* Bæredygtig turismeudvikling

* Socialøkonomiske virksomheder med særlig

  fokus på sårbare unge

* Kulturformidling og kulturinstitutioner


Jeg er netværker, og åbner nye døre for din virksomhed - relationer der kan hjælpe med at realisere dit projekt.

CSR og Fundraising kan nemt vise sig at være 2 sider af samme mønt.


Din virksomheds fokus på bæredygtighed - både den sociale, den økonomiske og den miljømæssige - herunder også

FNs Verdensmål, vil styrke din fundraising.


Samtidig vil det øge din virksomheds attraktionskraft, både overfor medarbejdere og kunder.


CeNSe giver input og sparring, og kan også både udarbejde, beskrive og skabe projekter, der sikrer CSR-succesen i sam-arbejde med jer.


Dette strategiske arbejde har givet næring og retning for en dansk attraktion, der med CSR i hånden, har resulteret i nye, langsigtede samarbejder, og øget tilgåede fondsmidler på den gode side af én mio.kr.


CSR

KUNDER & REFERENCER

Nye kunder er på vej

PRISER


Prisen for hjælp til fundraising aftales individuelt.


Har din virksomhed brug for løbende sparring og fonds-søgning, vil en årsftale med en ugentlig interim-dag hos dig, være en god løsning. 

Denne løsning koster 14.000 kr. ekskl. moms pr. måned. Antal timer samt interimhonorar kan scaleres efter din virksomheds behov.


Har du brug for ekspertice til et enkelt projekt, aftales et proceshonorar, som er bundet til opgaven i en periode på 3-6 måneder. Proceshonorar afhænger af projektets samlede budget. Lad os drøfte dette.