FORRETNINGSUDVIKLING, FUNDRAISING  & CSR

Engang kom nullermænd og kunder af sig selv.

Engang kunne man bare ringe til dén i sit netværk, som sad i en fondsbestyrelse.


Verden er forandret. Det kræver professionel tilgang til din forretningsplan at opnå vækst, og det kræver tid, kvalitetssikring og evner til at læse en fundats, ro til at føre de dialoger, som er nødvendige, og viden for at finde de samarbejdspartnere, som skal til, for at være succesfuld med Fundraising.


Nøglen ligger i høj grad via CSR, Corporate Social Responsibility, som er en disciplin både dine medarbejdere og dine kunder har særlig fokus på.


OM CENSE

Mit navn er Charlotte Schwartzlose og jeg startede CeNSe i 2019.

Alene i 2021 har jeg fundraiset 17+ mio. kr. til virksomheder.


DET JEG TILBYDER:

CeNSe tilbyder hele fundrasing-strategien: Process, årshjul, historik, fondsmatch samt udarbejdelse, kvalitetssikring og opfølgning overfor fondene - jeg sørger for, I kommer godt videre med jeres drømme-projekt.


DET JEG KAN:

  • CSR bliver den profil, der viser, I tager ansvar for vores omverden, klode og medmennesker. Den strategi kan jeg udvikle for jer.
  • Fundraising kan understøtte jeres projekt indenfor almennyttige formål, sårbare grupper, bæredygtighed, biodiversitet - eller hvor der er brug for midler til renovering af kulturarven, kickstarte en udvikling og forskes i ny viden.

Jeg sikrer jeres fundament for økonomiske fundraising og en involverende CSR strategi. 

Jeg kan vise dig, hvordan du lancerer en ny virksomhedsprofil, som vil øge din attraktionskraft overfor både medarbejdere og kunder.


BAGGRUND:

  • MBA fra SDU 
  • 15+ år som direktør i detailhandlen
  • 7+ år i ledende poster indenfor turisme i Danmark og England
  • 6 år i udlandet 

Senest konsulent med fundraising som primære indsats. Vejen hertil er gået igennem udarbejdelse af virksomhedsplan, sponsor-strategi, CSR-strategi, fundraising og implementering af disse. FORRETNINGSOMRÅDER

Forretningsudvikling

CeNSe hjælper bl.a. med vækst og forretningsudvikling hos SMV'er.


CeNSe har udviklet forretnings-planer for NGO'er, overnatnings-steder/B&B, historiske samlinger og arbejder løbende med lokal destinationsudvikling.


Planerne har skabt liv, åbnet nye markeder, sikret nye kunder og vigtigst: øget omsætningen.


CeNSe har erfaring med

- turisme og oplevelsesøkonomi

- detailhandel

- serviceoptimering

- driftsoptimering

- asset management.


Om det er sponsorater, produkter, sæsoner, afsætningskanaler eller strategiske samarbejder, så kan du finde hjælp hos CeNSe. 

Fundraising

Fundraising er mange ting,

og for CeNSe er det hoved-beskæftigelsen.


CeNSe tager udgangspunkt i din virksomheds grund-DNA, og finder det rette match blandt de største danske fonde.

- Udarbejder fundraising strategi 

- Tager den kvalitative dialog

  internt

- Udarbejder ansøgningsmaterialer

- Skaber og vedligeholder dialog og

  opfølgning hos fonde

- Støtter op ift. implementering af

  fondsstøtte


til bl.a. byggeri og forskønnelsesprojekter, til  formidling, forskning og dyrevelfærd både i Danmark og udlandet.


Fundraising er tidskrævende, og et langt sejt træk – men resultaterne udebliver ikke.

CSR og Fundraising kan nemt vise sig at være 2 sider af samme mønt.


Corporate Social Responsibility er stigende, i en verden, hvor bæredygtighed, økologi og samfundssind i stigende grad er bærende værdier.


CeNSe både udarbejder, beskriver og implementerer CSR-strategien.


Dette arbejde har bl.a. ført til +30% forøget medieomtale for en stor detailhandelskunde.


I 2021 har det strategiske arbejdet givet næring og retning for en dansk attraktion, der med CSR i hånden har skabt grundlagt for nye strategiske samarbejdet og en merindkomst på fundraising-siden på den gode side af 1 mio. kr.

CSR